Sunda

Padangantep téh si Candrika kalah beuki resep nyorangan. Lamun keur cinutrung dina daha anu suni, gawéna ngan nyérangkeun bangsa merak. Komo mun isuk-isuk atawa pasosoré mah, dina mangsana bangsa manuk midang. Panonna terus melong ka merak jalu anu keur mébérkeun buntutna. “Leuh, tada teuing resepna lamun aing jadi merak. Bulu éndah patinggurilap mun katojo panonpoé. Na ari aing, bulu hideung lestreng, suku pacer, pamatuk gedé, mani teu mararatu!” ceuk si Candrika dina haténa. Tétéla si Candrika téh hayang jadi merak. Geus lila manéhna henteu sugema ku kaayaaan dirina, anu ceuk pangrasana mah manuk panggoréng-goréngna saalam dunya. Manuk pangsial-sialna. Tong boronging bangsa manuk deui, malah bangsa manusa ogé loba anu teu resepeun.

Indonesia

Padangantep adalah satu-satunya tempat Candrika kalah sendirian. Dalam hal berjemur, ia hanya menyerang burung merak. Bahkan di pagi atau sore hari, selama musim birding. Matanya terus menatap burung merak jantan yang sedang melebarkan ekornya. “Leuh, aku tidak suka kalau aku jadi burung merak. Rambut indah bersinar untuk menyinari matahari. Dan ari aing, lestreng rambut hitam, kaki pacer, tumit besar, air mani tidak mararatu! ” Candrika berkata dalam hatinya. Ternyata Candrika ingin menjadi burung merak. Untuk waktu yang lama dia tidak puas dengan kondisinya, yang mengatakan perasaan saya adalah burung terburuk di dunia. Burung sialan. Bangsa burung laras boronging lagi, bahkan umat manusia juga banyak resepnya.

Persyaratan Layanan

Semua terjemahan yang dibuat di dalam terjemahan.id disimpan ke dalam database. Data-data yang telah direkam di dalam database akan diposting di situs web secara terbuka dan anonim. Oleh sebab itu, kami mengingatkan Anda untuk tidak memasukkan informasi dan data pribadi ke dalam system translasi terjemahan.id. anda dapat menemukan Konten yang berupa bahasa gaul, kata-kata tidak senonoh, hal-hal berbau seks, dan hal serupa lainnya di dalam system translasi yang disebabkan oleh riwayat translasi dari pengguna lainnya. Dikarenakan hasil terjemahan yang dibuat oleh system translasi terjemahan.id bisa jadi tidak sesuai pada beberapa orang dari segala usia dan pandangan Kami menyarankan agar Anda tidak menggunakan situs web kami dalam situasi yang tidak nyaman. Jika pada saat anda melakukan penerjemahan Anda menemukan isi terjemahan Anda termasuk kedalam hak cipta, atau bersifat penghinaan, maupun sesuatu yang bersifat serupa, Anda dapat menghubungi kami di →"Kontak"


Kebijakan Privasi

Vendor pihak ketiga, termasuk Google, menggunakan cookie untuk menayangkan iklan berdasarkan kunjungan sebelumnya yang dilakukan pengguna ke situs web Anda atau situs web lain. Penggunaan cookie iklan oleh Google memungkinkan Google dan mitranya untuk menayangkan iklan kepada pengguna Anda berdasarkan kunjungan mereka ke situs Anda dan/atau situs lain di Internet. Pengguna dapat menyisih dari iklan hasil personalisasi dengan mengunjungi Setelan Iklan. (Atau, Anda dapat mengarahkan pengguna untuk menyisih dari penggunaan cookie vendor pihak ketiga untuk iklan hasil personalisasi dengan mengunjungi www.aboutads.info.)